Showing: 1 - 10 of 515 RESULTS

کارشناسان بهداشت فرانسه می گویند ، محدودیت های جدید Covid-19 “فقط موارد اجتناب ناپذیر را به تعویق می اندازد”

[ad_1] نخست وزیر فرانسه ژان كاستكس روز جمعه اعلام كرد كه فرانسه برای جلوگیری از محاصره سوم Covid-19 سفر به خارج از اتحادیه اروپا و …