Showing: 31 - 36 of 36 RESULTS

شکایت در مورد عدم واکسیناسیون کیسه های خواب / 90٪ کسانی که از گلخانه ها بازدید می کنند فاقد مدارک هویتی هستند

[ad_1] مدیرکل سازمان کمک های اجتماعی ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از سهل انگاری وزارت بهداشت در توزیع واکسن کرونال به مشتریان …